Men vi äter ju redan LCHF, vi har ju redan ett starkt immunförsvar.Det är svininfluensavaccinet som är samtalsämnet.
Annika Dahlqvist rekommenderar gamla och kroniskt sjuka att vaccinera sig. Men, skriver hon i sitt förklarande inlägg i AB: "Yngre och friska ska inte behöva känna en plikt att vaccinera sig, för man vet inte om vaccinationen har en positiv nettoeffekt för dessa. Det finns till exempel beskrivet överkänslighetsreaktioner mot konserveringsmedlen i vaccinerna" (Men dom gamla o sjuka då? Klarar dom dessa konserveringsmedel?)
Du godkänner inte min tolkning av Annika Dahlqvists uttalanden på sista tiden, d.v.s att vi LCHF:are inte behöver något svininfluensavaccin.
Hur tolkar du dom? Att hon rekommenderar oss att vaccinera oss?