Har märkt att dom här kuverten på vänster sida skiftar färg. Vad betyder det? Varför är vissa rosa, vissa blå och vissa grå?