Både Dopamin och Serotonin är ju viktiga för välmåendet men hur är det med LCHF och dessa signalsubstanser? Finns det för eller nackdelar med LCHF-kost om man har problem med depression och ångest och misstänker att det inte står rätt till med nivåerna på dessa signalsubstanser?